Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση του Προγράμματος “ΝΕΑΡΧΟΣ” στο πλαίσιο μόχλευσης χρηματοδοτήσεων ΕΕ

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση του Προγράμματος “ΝΕΑΡΧΟΣ” στο πλαίσιο μόχλευσης χρηματοδοτήσεων ΕΕ

Τομέας: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 74.400,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του φορέα για την αποτελεσματικότερη και έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος Νέαρχος το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο με σκοπό την υλοποίηση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.
Προγράμματα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΑ
  • Sidebar Icons