«Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)»

«Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)»

Τομέας: Θεσμικής Ενδυνάμωσης – Ψηφιακή Διακυβέρνησης
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ / Αξιολόγηση και Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 241.800,00 €
Στόχος του έργου: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στοχεύει στην αντιμετώπιση της ναυτικής ανεργίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτιστοποίηση των προϋποθέσεων και των συνθηκών εργασίας για τους Έλληνες Ναυτικούς μέσω της δόμησης ενός σύγχρονου και πλήρως αναδιαμορφωμένου συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της ναυτικής εργασίας.
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ
  • Sidebar Icons