Μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19 στο κλάδο της ακτοπλοΐας

Μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19 στο κλάδο της ακτοπλοΐας

Τομέας: ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Δικαιούχος: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Στόχος του έργου: Η μελέτη των εκτιμώμενων οικονομικών επιπτώσεων της εξάπλωσης του COVID-19 στις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες και τον προσδιορισμό του ύψους των αναγκαίων οικονομικών ενισχύσεων για τη θωράκιση του ακτοπλοϊκού συστήματος συγκοινωνιών της χώρας, στο πλαίσιο που δεν αντιβαίνει στους κανόνες εσωτερικής αγοράς που έχει θεσπίσει η ΕΕ.
Προγράμματα: Τεχνική Βοήθεια 2014-2020
  • Sidebar Icons