Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Τομέας: Θεσμική Ενδυνάμωση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 6.1.1:Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Προϋπολογισμός: 74.400,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της νησιωτικότητας ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και η επιστημονική υποστήριξη του φορέα για την ένταξη της νησιωτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρύτερης Στρατηγικής του ως βασικό συστατικό μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής ενόψει των προκλήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Προγράμματα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/ΤΑ
  • Sidebar Icons