Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τον «Σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ κατά τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τον «Σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ κατά τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση