Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και προώθηση εκδηλώσεων στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και προώθηση εκδηλώσεων στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση