Συμπληρωτικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός για την Α.Ε.Ν. Οινουσσών

Συμπληρωτικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός για την Α.Ε.Ν. Οινουσσών

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2β-Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού / 10a.2.1. Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 808.888,89
Στόχος του έργου: Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες, αντίστοιχα.
Προγράμματα: ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons