Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10α. Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης / 10.a.6:Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00
Στόχος του έργου: Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρεια
Προγράμματα: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons