«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 10iv-Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 11.000.000,00 €
Στόχος του έργου: Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των σπουδαστών των ΑΕΝ ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή επαρκούς ύψους οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), η δε δράση αυτή θα εφαρμοστεί ως πιλοτική δράση προκειμένου να ενοποιήσει την αρωγή που δίνεται ήδη στους σπουδαστές/τριες με τη μορφή του στεγαστικού επιδόματος και επιδοτήματος σίτισης από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Προγράμματα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»/ΕΚΤ
  • Sidebar Icons