Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) / 6.8.1: Εγκατάσταση, βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός: 7.200.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και ταχύτερη διάσωση κινδυνευόντων προσώπων για το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons