Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική / Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 850.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του δικτύου παράκτιας υποδομής AIS της χώρας μας μέσω της προμήθειας δέκα (10) σταθμών βάσης (base stations) και ενενήντα τριών (93) δεκτών (receivers) του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης πλοίων (Automatic Identification System – AIS), καθώς και λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισής τους.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons