Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους και Περιπολικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους και Περιπολικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: "2. Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 9b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών"
Διακαιούχος: Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 800.000,00
Στόχος του έργου: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους
Προγράμματα: ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons