Προμήθεια ενός (1) σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό

Προμήθεια ενός (1) σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 9a. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 500.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Προγράμματα: ΠΕΠ Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons