Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών – χερσαίων μέσων ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που αφορά στις δυνατότητες επικοινωνίας των επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών – χερσαίων μέσων ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που αφορά στις δυνατότητες επικοινωνίας των επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) / 6.8.1: Εγκατάσταση, βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών
Προϋπολογισμός: 6.500.000,00
Στόχος του έργου: Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης και κατ’επέκταση στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών μέσω ανάπτυξης ψηφιακών ασύρματων δικτύων φωνής στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και την προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού για τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons