Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική / Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 2.337.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons