Επέκταση Λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας

Επέκταση Λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας

Τομέας: Λιμενική Πολιτική – Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7α. Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ / 7.1.1.1. Επέκταση βασικών λιμενικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του Πειραιά
Διακαιούχος: Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 113.900.000,00
Στόχος του έργου: Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου
Προγράμματα: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons