Επέκταση / αναβάθμιση του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών μέσω του ΚΠΑ

Επέκταση / αναβάθμιση του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών μέσω του ΚΠΑ

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00
Στόχος του έργου: Στόχο του έργου αποτελεί η ενίσχυση του φορέα στην τήρηση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ειδικότερα στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και στην προστασία στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την παράνομη λαθραία και άναρχη αλιεία) με την αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Παρακολούθησής Σκαφών μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ).
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons