Επέκταση – Αναβάθμιση Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Επέκταση – Αναβάθμιση Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) / 6.8.1: Εγκατάσταση, βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 500.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση – επέκταση του συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, ώστε να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του SafeSeaNet version 5 (SSN v5). Επιπλέον, θα παρασχεθούν υποσυστήματα Επιχειρησιακής Ευφυίας (Business Intelligence), παρακολούθησης λειτουργίας κρίσιμων τμημάτων της εφαρμογής (application monitoring) και δευτερογενούς επεξεργασίας δεδομένων, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons