Εξοπλισμός λιμένων της χώρας αναφορικά με την εφαρμογή του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός λιμένων της χώρας αναφορικά με την εφαρμογή του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων

Τομέας: Λιμενική Πολιτική – Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Διακαιούχος: Φορείς Διαχείρισης Λιμένων
Προϋπολογισμός: 12.078.639,00
Στόχος του έργου: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ
  • Sidebar Icons