Εξοπλισμός ελεγκτικών μέσων ΥΝΑΝΠ

Εξοπλισμός ελεγκτικών μέσων ΥΝΑΝΠ

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 728.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση για την αποτροπή της παράνομης αλιείας καθώς και στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα μέσω προμήθειας κατάλληλων οργάνων (μέτρησης μεγέθους ματιού διχτυών αλιείας, μέτρησης πάχους νήματος διχτυών και μετροταινιών - μετρητών μεγέθους ιχθύων).
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons