Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός υποδομών δυτικού τομέα εμπορικού λιμένα Αλεξανδρούπολης & προσαρμογή λιμένα στον διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS

Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός υποδομών δυτικού τομέα εμπορικού λιμένα Αλεξανδρούπολης & προσαρμογή λιμένα στον διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS

Τομέας: Λιμενική Πολιτική – Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Α.Π. 2 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων. 7b – Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Διακαιούχος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 13.902.756,00
Στόχος του έργου: Ενίσχυση της ασφάλειας και της μεταφορικής ικανότητας των υποδομών
Προγράμματα: ΠΕΠ Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons