Δημιουργία εφαρμογής-συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets

Δημιουργία εφαρμογής-συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
Προϋπολογισμός: 800.000,00
Στόχος του έργου: Μέσω του εκσυγχρονισμού του φορέα με την προμήθεια νέων τεχνολογιών και εργαλείων και βελτιωμένων συστημάτων επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση για την αποτροπή της παράνομης αλιείας, η βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ
  • Sidebar Icons