Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης – Εξοπλισμός Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Χίου – Οινουσσών

Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης – Εξοπλισμός Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Χίου – Οινουσσών

Τομέας: Ναυτική Εκπαίδευση-Γαλάζια Επαγγέλματα-Απασχόληση
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2β-Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού / 10a.2.1. Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΝ)
Προϋπολογισμός: 1.130.769,24
Στόχος του έργου: Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες, αντίστοιχα.
Προγράμματα: ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons