Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών

Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 820.000,00
Στόχος του έργου: Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
Προγράμματα: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons