«Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου»

«Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου»

Τομέας: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2C: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Διακαιούχος: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Προϋπολογισμός: 190.000,00 €
Στόχος του έργου: Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση των παρωχημένων συστημάτων («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου» (ΟΠΣΟΝ) και «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου» (e-Οίκος Ναύτου), με νέα υποσυστήματα που θα λειτουργούν με βάση την αρχή της διαλειτουργικότητας και θα διασυνδέονται μεταξύ τους με τρίτα υποσυστήματα άλλων φορέων (Υπουργείο Οικονομικών-TAXIS, Ηλεκτρονικό Μητρώο Πολιτών, ΥΝΑΝΠ, ΟΠΕΚΑ και ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΔΗΜΩΝ, ΝΑΤ, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ ΚΛΠ) μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί: α) η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών (Κ.Υ. Οίκου Ναύτου και τα Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, και β) η εξυπηρέτηση των ναυτικών με τις οικογένειές τους με ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη της ανάγκης φυσικής παρουσίας τους στην ΚΥ ή τα Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στη λειτουργία και χρήση των νέου "ευφυούς" συστήματος, ο Οίκος Ναύτου θα επιτύχει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Προγράμματα: «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»/ΕΤΠΑ
  • Sidebar Icons