Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)

Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i- Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός: 7.200.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και ταχύτερη διάσωση κινδυνευόντων προσώπων για το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons