Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS»

Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS»

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής / 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων
Προϋπολογισμός: 600.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον φορέα από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης του έργου «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS», δηλαδή κατά την τεχνική μελέτη, τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την παρακολούθηση υλοποίησης και την παραλαβή του.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons