«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Τομέας: Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Προσαρμογή εργαζομένων επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Προϋπολογισμός: 400,000.00
Στόχος του έργου: Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μελέτης απλούστευσης των διαδικασιών του Υπουργείου και της διασύνδεσής τους με συστήματα ΤΠΕ με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση του, με γνώμονα την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, β) τη Λειτουργική Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, γ) την ανάπτυξη, υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας σε συνδυασμό με την οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών για χρήση ΤΠΕ
Προγράμματα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020
  • Sidebar Icons