Υπηρεσιακή συνάντηση στο πλαίσιο έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου

Υπηρεσιακή συνάντηση στο πλαίσιο έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου

Υπηρεσιακή συνάντηση στο πλαίσιο έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου 01.10.2021

Στο πλαίσιο σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027  πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.30 στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/  ΥΝΑΝΠ, συνάντηση με  τον  Προϊστάμενο της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Κυπριανού, τον  Διοικητή ΚΣΕΔ Κύπρου Πλωτάρχη Αντρέα Χαραλαμπίδη ΠΝ και τον Τμηματάρχη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΣΕΔ/Κύπρου Υποπλοίαρχο Αθηνόδωρο Στυλιανίδη ΠΝ, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για την αξιοποίηση ενωσιακών πόρων σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.