Συμμετοχή Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022

Συμμετοχή Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΥΝΑΝΠ ΔΕΘ 2022

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ΥΝΑΝΠ συμμετέχει στη διοργάνωση της παρουσίας του ΥΝΑΝΠ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022, με στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των υποστηρικτικών παρεμβάσεων των Ευρωπαικών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την ανάδειξη των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΘ