Στοιχεία Επικoινωνίας

Τηλέφωνο: 213 137 1628 / 1727
Διεύθυνση:Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς
Email:eysed.yna@yen.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας ανά Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Μονάδα Θέση Email Τηλέφωνο Γραφείο
Φωκά Αθηνά Προισταμένη
Ε.Δ ΕΣΠΑ / ΥΝΑΝΠ
afoka@mou.gr 213137 1764 541
Αλεξανδροπούλου Αναστασία Α Προισταμένη alexandropoulou@mou.gr 213137 4409 545
Παπανικολάου Βασιλική
Πλωτάρχης Λ.Σ
Α Στέλεχος vasilpa@hcg.gr vasilikipapanikolaou@mou.gr 213137 4661 543
Βασιλείου Νικόλαος
Πλωτάρχης Λ.Σ
Α Στέλεχος nikvasileiou@hcg.gr nvasileiou@mou.gr 213137 1207 544
Ναζίρης Ιορδάνης
Πλωτάρχης (Τ) Λ.Σ
Α Στέλεχος naziris@hcg.gr 213137 1268 544
Γούσιας Χρήστος
Αντιπλοίαρχος (Τ) Λ.Σ
Β Προιστάμενος xgousias@hcg.gr xgousias@mou.gr 213137 1390 544
Γκέκας Σωτήρης
Πλωτάρχης (Τ) Λ.Σ
Β Στέλεχος sgkekas@hcg.gr 213137 1390 544
Αποστολόπουλος Ιωάννης Β Στέλεχος iapostolopoulos@mou.gr 213137 1629 543
Μαντά Νίκη
Πλωτάρχης Λ.Σ
Β Στέλεχος mantaniki@hcg.gr 543
Τζέλη Αναστασία Β Στέλεχος atzeli@mou.gr 213137 4577 543
Ανθομελίδου Ευφημία
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ
Β Στέλεχος anthomelef@hcg.gr 213137 4576 543
Παναγόπουλος Δημήτριος Β Στέλεχος panagod@yen.gr 213137 4409 545
Σώτσου Αθανασία
Επικαλευστής Λ.Σ
Β Στέλεχος swtsou@hcg.gr 213137 1628 541
  • Sidebar Icons