Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας» (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)

Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας» (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε η επιτυχημένη δράση με τίτλο «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας» (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.), η οποία αφορά στην:

α. προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό για μεταφορά ασθενών ή τη διάσωση πασχόντων ατόμων που κινδυνεύουν στο θαλάσσιο χώρο. Τα σκάφη αυτά παραλήφθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν και συνδράμουν τόσο στις διακομιδές ασθενών και τις διασώσεις όσο και στο υπόλοιπο έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις περιοχές των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.  Η Προμήθεια τριών (03) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, συμβατικής αξίας 1.398.900€ έχει στόχο τη καλύτερη διαχείριση συμβάντων που προκύπτουν από μεταναστευτικές ροές και την ενίσχυση της συνοχής νησιωτικών περιοχών μέσω της αμεσότερης πρόσβασης νησιωτικού πληθυσμού σε μονάδες υγείας.

β. προμήθεια δέκα περιπολικών οχημάτων τύπου pick-up, συμβατικής αξίας 312.996,00 € που έχει στόχο τη καλύτερη διαχείριση συμβάντων που προκύπτουν από μεταναστευτικές ροές. Τα οχήματα παραλήφθηκαν και επιχειρούν στα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, της Χίου, της Σύμης, της Λέρου και της Σάμου.

 

  • Sidebar Icons