Ολοκλήρωση Στρατηγικού έργου MED OSMoSIS (INTERREG MED 2014-2020) – Υλοποίηση Εκδήλωσης κλεισίματος του στρατηγικού έργου στην Αθήνα (Τρίτη, 20 Σεπτ.2022)

Ολοκλήρωση Στρατηγικού έργου MED OSMoSIS (INTERREG MED 2014-2020) – Υλοποίηση Εκδήλωσης κλεισίματος του στρατηγικού έργου στην Αθήνα (Τρίτη, 20 Σεπτ.2022)

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 με τη συμμετοχή εταίρων και πλήθους φορέων από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως εκπροσώπων της Secrétariat général de la mer – Premier ministre (SGMer), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ESRI – ArcGIS κ.α.
Ενεργό συμμετοχή στην εκδήλωση είχαν οι κκ:
Mr Alexis Blum (εκπρόσωπος της Secrétariat général de la mer – Premier ministre (SGMer) o οποίος μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία του τη συνεχή συνεργασία του φορέα του με την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ για το σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως το MED OSMoSIS,
Mr Sven Tahon, specialist in maritime surveillance (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ο οποίος εξήρε τη συνεχή του συνεργασία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του στρατηγικού και συνεχάρη ιδιαίτερα την υλοποίηση αναβάθμισης της διαλειτουργικότητας της WebGIS πλατφόρμας ΥΝΑΝΠ, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της Ε.Δ. ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και το 1ο Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης. Επίσης ο κ. Tahon στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρουσίασε τις άμεσες στρατηγικές προτεραιότητες του EFCA.