Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου ANDROMEDA

Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου ANDROMEDA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο ANDROMEDA συνολικού προϋπολογισμού 6.009.589,29 Ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020. Το έργο, στο οποίο συμμετείχαν 19 εταίροι από 9 χώρες, με επικεφαλής το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, εξέλιξε το CISE (Common Information Sharing Environment, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στη θαλάσσια επιτήρηση), επεκτείνοντάς το και στη χερσαία επιτήρηση, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη χρήση των πληροφοριών και διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων. Η προαγωγή της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών σε συνδυασμό με τη συμβολή της ερευνητικής κοινότητας και της βιομηχανίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ασφάλειας τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο χώρο παρέχοντας καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και “έξυπνες λύσεις” σε καθημερινά προβλήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το ANDROMEDA παρατίθενται στην ιστοσελίδα andromeda-project.eu.
  • Sidebar Icons