“Νησιωτικότητα και Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία Προς μια Νησιωτική Πολιτική Συνοχής με όχημα τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις” _________________ 21 – 23 Ιουνίου 2022

“Νησιωτικότητα και Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία Προς μια Νησιωτική Πολιτική Συνοχής με όχημα τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις” _________________ 21 – 23 Ιουνίου 2022

Στις 21 έως 23 Ιουνίου 2022, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, διοργανώθηκε Θεματικός Διάλογος με τίτλο: «Νησιωτικότητα και Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία: Προς μια Νησιωτική Πολιτική Συνοχής και ο ρόλος των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων» και συνοδευτικές Δράσεις σε Σάμο, Φούρνους και Θύμαινα.
Ο Θεματικός Διάλογος φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίον της Σάμου την Τρίτη 21/6/2022 όπου αναπτύχθηκαν και ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από φορείς διαμόρφωσης δημοσίων πολιτικών/εκπροσώπους Υπουργείων, αλλά και διαχείρισης ενωσιακών πόρων/εκπροσώπους της ΕΕ καθώς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ ερευνητικού τομέα.
Κεντρική επιδίωξη του Θεματικού Διαλόγου ήταν να παρουσιάσει το έργο του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027, σε θέματα ακτοπλοΐας και προσβασιμότητας των νησιών, λιμενικών υποδομών στα νησιά, διαχείρισης των υδατικών πόρων, τις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τις θεματικές μορφές τουρισμού, τον πρωτογενή τομέα, την έρευνα και την καινοτομία.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στη νήσο Φούρνων Κορσέων και Θύμαινας στις 22/6/2022 όπου έγινε συνάντηση με τοπικούς φορείς και ειδικό εργαστήριο ανάδειξης ζητημάτων διπλής νησιωτικότητας. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 23/6/2022 με επίσκεψη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου και στο εργαστήρι Βυρσοδεψίας.Παρουσίαση Backdrop – ΓΓΑΙΝΠ