Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτική συζήτηση για τις Σύγχρονες Πολιτικές για τη Νησιωτικότητα και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 12/09/2021

Στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ συμμετέχει δυναμικά επικοινωνώντας τις προτάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  στο νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027. Ενδεικτικά συμμετέχει στις παρακάτω δράσεις:

Κυριακή 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση για τις Σύγχρονες Πολιτικές για τη Νησιωτικότητα και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία υπό τον συντονισμό του ΓΓ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη. (Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ, Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής – STAND 2). Η Προϊσταμένη της ΕΔ ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ  παρουσίασε το “Σχέδιο Δράσης για τη Νησιωτικότητα αξιοποιώντας τους ενωσιακούς πόρους”.

Στη συζήτηση  συμμετείχαν οι:

– Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

– Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

– Χριστίνα Δρίτσα, Προϊσταμένη Μον. Α’ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

– Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

– Μαρία Καμμά – Αλειφέρη, Δήμαρχος Τήλου και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου μικρών νησιών

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ 

Δευτέρα 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη ΕΔ/ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Χριστίνα Δρίτσα, Προϊσταμένη Μον. Α’ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μανώλης Κουτουλάκης, ΓΓ Αιγαίου ΝΠ, Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Προέδρος ΝΕΕ

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην έδρα του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου “Μελέτη Αναμόρφωσης Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών”, Υποέργο 2, στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στη συζήτηση συμμετείχαν:

– Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

– Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

– Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Προέδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

-Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

– Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

– Χριστίνα Δρίτσα, Προϊσταμένη Μον. Α’ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

– Πλοίαρχος ΛΣ, Γεώργιος Ρίγγας, Διευθυντής Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών ΔΘΣ, Αρχηγείο ΛΣ

Στη συζήτηση συμμετείχαν εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας zoom  οι:  κ. Βύρωνας Καμπαράκης Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα G. 3 “Ελλάδα – Κύπρος”, και κα Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

– 19.00 ΜΜ – 21.00 ΜΜ: Ενημερωτική συζήτηση για τη Ναυτιλία των Ελλήνων, υπό τον συντονισμό του κ. Μανώλη Κουτουλάκη, Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής . (Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ, Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής – STAND 2).

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι εξής:

– Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Προέδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

– Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

– Πλοίαρχος ΛΣ, Γεώργιος Ρίγγας, Διευθυντής Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών ΔΘΣ, Αρχηγείο ΛΣ

Ενημερωτική συζήτηση για τη Ναυτιλία των Ελλήνων/ Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19.00 ΜΜ – 21.00 ΜΜ: Ενημερωτική συζήτηση για την Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Δεξιότητες σε επαγγέλματα της Θαλάσσιας Οικονομίας, υπό τον συντονισμό του ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη. (Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ, Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής – STAND 2).

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι εξής:

– Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής, πρώην Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιδρύματος Ευγενίδου

– Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

– Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Ταμείου, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

– Γεώργιος Γκοτζαμάνης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού/Μακεδονίας, Διευθυντής Σπουδών Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών Μακεδονίας, πρώην Διευθυντής Σχολής Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.

Τετάρτη 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

-10.30 Επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ/Μακεδονίας, ΣΣΠΜ/Μακεδονίας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους και στις αίθουσες τεχνο-εκπαιδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5010358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Από την επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ/Μακεδονίας, ΣΣΠΜ/Μακεδονίας, 15.09.2021

-13.00  Επίσκεψη στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” παρουσία του κ. Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής κ. Γεώργιου Ζερβού και του κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη.

Από τη συζήτηση στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” – 15.09.2021

-18:30 -20:30 Συζήτηση με θέμα “Συνδυασμένες Υποδομές Μεταφορών ως Όχημα Περιφερειακής Ανάπτυξης” (ΔΕΘ- Περίπτερο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Από τη συζήτηση με θέμα “Συνδυασμένες Υποδομές Μεταφορών ως Όχημα Περιφερειακής Ανάπτυξης” -15.09.2021

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

– Στέλλα Αλεξοπούλου, ως συντονιστής, Γραφείο Υφυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Στόχου   Πολιτικής “Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη” του ΕΣΠΑ 2021-2027

– Χρήστος Βίνης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ

– Βύρωνας Καμπαράκης Μονάδα G.3 “Ελλάδα – Κύπρος”, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ

– Μανώλης Κουτουλάκης Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

– 19.00 ΜΜ – 21.00 ΜΜ: Ενημερωτική συζήτηση για την Εθνική Λιμενική Πολιτική, υπό τον συντονισμό του ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Δρ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου. (Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ, Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής – STAND 2).

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι εξής:

– Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης, Καθηγητής, CITY College, University of York Europe Campus.

– Θάνος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΛΘ Α.Ε.

– Μιχάλης Γαλιατσάτος, Επιχειρηματίας Logistics

Πέμπτη 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19.00 ΜΜ – 21.00 ΜΜ: Ενημερωτική συζήτηση για τις πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικότητας, υπό τον συντονισμό του ΓΓ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη. (Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ, Χώρος Ιδιαίτερης Προβολής – STAND 2).

Από τη συζήτηση για τις πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικότητας, 16.09.2021

Στη συζήτηση  συμμετέχουν οι εξής:

– Αρχιπλοιάρχος ΛΣ, Χαράλαμπος Μαρουλάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

– Πλωτάρχης ΛΣ (Τ), Χρήστος Ζαχαρακόπουλος, Στέλεχος της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων (ΔΕΠΙΧ), Διοικητής Κέντρου Ελέγχου Αποστολών Συστήματος COSPAS -SARSAT

– Πλωτάρχης ΛΣ Αλικάκος Πέτρος, Στέλεχος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

– Σπύρος Καράμπαμπας, Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), Υπεύθυνος Τομέα Ναυτιλίας και Γαλάζιας Οικονομίας

– Γιάννης Κωτσής – Γιανναράκης του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), Συντονιστής Κόμβου Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB

Φωτογραφικό υλικό

Από τη συζήτηση με θέμα “Συνδυασμένες Υποδομές Μεταφορών ως Όχημα Περιφερειακής Ανάπτυξης” -15.09.2021
Από την επίσκεψη στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” – 15.09.2021
Από την επίσκεψη στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” – 15.09.2021
Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ/Πλοιάρχων & ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας -ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΠΑ
Από την επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ/Μακεδονίας, ΣΣΠΜ/Μακεδονίας – 15.09.2021
Αναμνηστική Πινακίδα στο πλαίσιο της δημοσιότητας

 

 

  • Sidebar Icons