Ερευνητικά Έργα

Andromeda (An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD, Control and CoordinAtion Systems)

Πρόγραμμα: HORIZON 2020
Προϋπολογισμός: 6009589,29 (EU 4.999.462,50) ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Λοιποί Δικαιούχοι: ΥΝΑΝΠ (Coordinator) ΕΤΑΙΡΕΙΑ GMV AEROSPACE AND DEFENCE ΕΤΑΙΡΕΙΑ SATWAYS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPUTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXUS INNOVATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ INOVAWORKS II CENTRO EURO MEDITERRANEOP SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ΕΤΑΙΡΕΙΑ CODIN ΕΤΑΙΡΕΙΑ STEMO KEMEA AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ MARITIME SAFETY DEPARTMENT OF MONTENEGRO
Συντονιστής: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ΥΟΘΕ ΔΑΠΘΑΣ ΔΙΔΙΝΑΛ ΔΑΝ
Στόχος του έργου: Το έργο έχει σκοπό τα ακόλουθα: - Τον καθορισμό των βελτιώσεων θαλάσσιων μοντέλων CISE και επέκταση τους για τη υποστήριξη των χερσαίων συνόρων. - Την παροχή πρωτοποριακών Συστημάτων Συνοριακών Διοίκησης και Ελέγχου που είναι συμβατά με το CISE. - Την παροχή ενισχυμένης γνώσης επιτήρησης συνόρων μέσω προηγμένων υπηρεσιών σύντηξης δεδομένων και υπηρεσιών Analytics. - Την επικύρωση των νέων δυνατοτήτων σε δοκιμές σε σημεία διαφορετικών χρηστών. ID 833881 Dates: 01/09/2019 - 28/02/2021
Περιγραφή:

https://www.andromeda-project.eu/

Effector (An End to end Interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations)

Πρόγραμμα: HORIZON 2020
Προϋπολογισμός: 5,882,380.00 (EU 4,999,529.50)
Λοιποί Δικαιούχοι: 1 Secrétariat général de la mer FR (Coordinator) 2 KENTRO MELETON ASFALEIAS EL 3 NAVAL GROUP FR 4 THALES SA FR 5 SATWAYS - PROIONTA KAI YPIRESIES TILEMATIKIS DIKTYAKON KAI TILEPIKINONIAKON EFARMOGON ETAIRIA PERIORISMENIS EFTHINIS EPE EL 6 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS EL 7 INOV INESC INOVACAO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PT 8 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA IT 9 UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE FR 10 COLLECTE LOCALISATION SATELLITES FR 11 MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY EL 12 HELLENIC POLICE EL 13 MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL PT 14 EXECUTIVE AGENCY MARITIME ADMINISTRATION BG 15 MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, GREECE EL 16 Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama ME
Συντονιστής: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ ΔΑΠΘΑΣ ΥΟΘΕ
Στόχος του έργου: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης, στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, εφαρμόζοντας ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και υπηρεσίες Data Fusion και Analytics για τη θαλάσσια επιτήρηση και την ασφάλεια των συνόρων που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ανίχνευση νέων περιστατικών, την καλύτερα τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, επίτευξη κοινής κατανόησης και ανάληψης ενός διασυνοριακού περιστατικού, επιτρέποντας απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των επιτελικών υπηρεσιών και των επιτόπιων δυνάμεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων. ID 883374 Dates: 01/10/2020 - 31/03/2022
Περιγραφή:

https://www.effector-project.eu/

Optinet (Καινοτόμο Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ακτοπλοϊκών Δικτύων)

Πρόγραμμα: ΕΠΑΝΕΚ / ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Προϋπολογισμός: 364.175,00
Λοιποί Δικαιούχοι: Hydrus Ανωτατη Συνεκτική Μηχανική Εταιρεία Συμβούλων ΕΠΕ Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολής Ναυπηγών-Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Συντονιστής: ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Στόχος του έργου: Το έργο έχει ενταχθεί στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και αφορά στη δημιουργία ενός κατάλληλου λογισμικού υπολογισμού βέλτιστων ακτοπλοϊκών διαδρομών, με δυνατότητα χρήσης μοντέλων hub ports, τόσο για την υποβοήθηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου, όσο και για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων θαλάσσιας διασύνδεσης και εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά, ειδικά στις λεγόμενες «άγονες γραμμές».
Περιγραφή:

https://www.optinet.gr/