Ενεργοποίηση 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής

Ενεργοποίηση 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά την ψυχική υγεία των εργαζομένων, πόσο μάλλον σε τέτοιες πρωτοφανείς συνθήκες. Οι προκλήσεις της νέας κατάστασης που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε τον χρόνο μας μεταξύ εργασίας και οικογένειας, επιδιώκοντας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε όλα τα επίπεδα, είναι κάτι που μπορεί να μην φαντάζει πάντα εύκολο.
Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, η ΜΟΔ – Τμήμα Στελέχωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ξεκίνησε συνεργασία με το τμήμα ErgoWell-being της Ergonomia για την παροχή Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής.

Οι κλήσεις σας είναι δωρεάν, εμπιστευτικές και τηρείται αυστηρά το απόρρητο στο πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (GDPR).