Εκδηλώσεις στο περίπτερο ΥΝΑΝΠ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2022

Εκδηλώσεις στο περίπτερο ΥΝΑΝΠ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2022

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις – συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο του ΥΝΑΝΠ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2022 με συμμετοχή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ.