Εκδήλωση Ολοκλήρωσης Έργου της Πράξης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.)»

Εκδήλωση Ολοκλήρωσης Έργου της Πράξης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ