Εκδήλωση για Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο

Εκδήλωση για Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο

Eκδήλωση με θέμα την Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα την Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τον συντονισμό της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στην εκδήλωση που συμμετείχαν Φορείς και Εκπρόσωποι Κεντρικής Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, αναπτύχθηκε δημιουργικός διάλογος, καταγράφηκαν τα προβλήματα της Νάξου και των νησιών των Μικρών Κυκλάδων, ανταλλάχθηκαν απόψεις και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα συνεργασίας και εξειδίκευσης των προτάσεων που θα υποβληθούν προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι διευρυμένοι περιφερειακοί νησιωτικοί διάλογοι του ΥΝΑΝΠ που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη 2019 στο πλαίσιο σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027 και πραγματοποιήθηκαν με ευρεία διαβούλευση και εμπλοκή φορέων και πολιτών, ανέδειξαν τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και συνέβαλαν στην υιοθέτηση ενός τεκμηριωμένου σχεδίου Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο με στόχο την ανάδειξη των αναγκαίων πολιτικών και παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής και των προϋποθέσεων για ισότιμη οικονομική ανάπτυξη των νησιών.