Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Καλαμάτα 16 & 17 Ιουνίου

Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Καλαμάτα 16 & 17 Ιουνίου

ΕΣΠΑ 2021-2027 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Τι ΝΕΟ φέρνει το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021–2027» που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 16 και 17 Ιουνίου. Το συνέδριο που σηματοδοτεί την έναρξη του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) διαρθρώθηκε σε θεματικές συναντήσεις με ομιλητές από τους χώρους της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημίας, των επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Στη Θεματική Συνάντηση: “Σχεδιάζοντας τη Χωρική Ανάπτυξη”, ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης ο οποίος ανέλυσε την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και τη σημασία της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές κατηγορίες του νησιωτικού χώρου, όπως τα μικρά νησιά ή νησιά που αντιμετωπίζουν συνδυαστικά χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές-πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων, που αποτελεί την μετεξέλιξη και ουσιαστική αναβάθμιση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με έργο τον συντονισμό των ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης.

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ παρευρέθηκε στην Καλαμάτα και παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΕΣΠΑ