Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT(MEOSAR)

Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT(MEOSAR)

Η προμήθεια αφορά στον εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) ή Greek Mission Control Centre (GRMCC), το οποίο  αποτελεί το εθνικό κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT και διασφαλίζει την αυτονομία της χώρας μας σε ότι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων (EPIRB), αεροσκαφών (ELT) και προσώπων (PLB) και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης – Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος – 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) εντός της περιοχής ευθύνης. Το νέο ελληνικό σύστημα δορυφορικού εντοπισμού για αποστολές έρευνας και διάσωσης, επιτρέπει στη χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στο νέο σύστημα λήψης και διανομής συναγερμών κινδύνου, που βασίζεται σε δορυφόρους μέσης τροχιάς (Medium Earth Orbit Satellites for Search and Rescue/MEOSAR).

Ειδικότερα, το νέο σύστημα που υλοποιήθηκε, αποτελείται από κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων πολικής (χαμηλής) τροχιάς (LEOSAR), μέσης τροχιάς (MEOSAR) και γεωστατικής τροχιάς (GEOSAR), το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού του Κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου GRMCC (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ) και συμπληρώνεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και εγγυημένης λειτουργίας για χρονικό διάστημα επτά (07) ετών. Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών πραγματοποιήθηκε σε χώρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά.

 

Το νέο σύστημα παρέχει ακριβέστερο (ως προς την ακρίβεια εντοπισμού του γεωγραφικού στίγματος του κινδυνεύοντος) και ταχύτερο εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου των ραδιοφάρων, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του παλαιού συστήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η Χώρα μας επιτυγχάνει πλέον αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων προς παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής δορυφορικού σήματος από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης κινδυνευόντων προσώπων. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτευχθεί συνολικά η αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, ιδίως αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης προς τη ναυτιλία, την αεροναυτιλία και γενικά το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7.200.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η σχετική πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Sidebar Icons